Vše pro vaše mazlíčky. Tlapku na to!

Domů

226 227 586 Volejte po-čt 8:00-18:00,
pá 8:00-17:00
Doprava ZDARMA  již od 999 Kč Píšeme pro vás Tlapka TV

Blog obchodu pro chovatele SpokojenýPes.cz

UKECANÝ PES_

Říkáme vám pravdu. Zvlášť o krmivech.

DO OBCHODU

Prosím se nebo si vytvořte bezplatnou registraci.

Košík 0 0

Do dopravy zdarma zbýva 9999,- Kč
0

Oblíbené položky:

0
Menu

Obedience - díl čtvrtý - zkoušky

Obedience - díl čtvrtý - zkoušky

Datum: 19.2. 2018 Sequensová Zuzana

V minulém článku jsme si detailně probrali jednotlivé cviky z kategorie OB-Z. Na co se rozhodčí při posuzování zaměřují a za jaké chyby vám může být udělené nižší bodové ohodnocení jednotlivých cviků. Ovšem zkouškou OB-Z vše teprve začíná. Můžete pokračovat v dalších úrovních až k té nejvyšší zkoušce OB3. A dnes si povíme o rozdílech mezi cviky v jednotlivých úrovních.

Odložení ve skupině

Prvním cvikem na začátku každé zkoušky bývá většinou odložení ve skupině. Rozhodčí však může rozhodnout jinak a zařadit jej na konec zkoušky. U začátečníků se jedná o odložení v sedě po dobu 30 vteřin, kdy psovodi stojí několik metrů před svými psy. V kategorii OB1 se vzdálenost zvětšuje na cca 25 m a doba odložení na 1 minutu. Po minutě se psovodi nevrací rovnou ke psům, ale minou je a zastaví se cca 3 m za svým psem. Až na další pokyn stewarda přichází ke psům a cvik končí.
 
V OB2 dochází nejen k dalšímu časovému prodloužení, tentokrát na 2 minuty, ale i k jiným změnám. Jedna z nich je, že odložení probíhá vleže a druhá, že psovodi se jdou schovat do úkrytu. Zalehávání na začátku cviku i následní přiřazení do základní pozice, které cvik ukončuje, probíhá postupně od prvního psa v řadě k poslednímu. Pokud pes bude reagovat na povely ostatních psovodů, budou mu strženy body.
 
V kategorii OB3 je odložení ve skupině zase o něco jiné a v podstatě jsou zde spojené dva cviky dohromady. Nejprve se jedná o odložení, které probíhá obdobně, jako u kategorie OB2, ale tentokrát jsou psi odloženi vsedě a psovodi odchází do úkrytu pouze na 1 minutu. Na závěr této části cviku se nepřiřadí psovodi ke svým psům, ale zůstane každý stát cca 10 metrů před psem. V tuto chvíli končí první část cviku a začíná druhá. Ta spočívá v tom, že psi jsou postupně jeden po druhém položeni. Následuje minuta odložení vleže a poté jsou, opět jeden po druhém, přivoláváni svými majiteli do základní pozice. Po přiřazení posledního psa tento cvik končí. První a druhá část cviku jsou hodnocené zvlášť.

Chůze u nohy

Chůzi v OB-Z máme jednoduchou, bez obratů, jen se zastavením na konci cviku. V OB1 jsou už přidané obraty doleva, doprava i čelem zad a chůze s obraty je prověřována v normálním tempu. Dále je chůze prověřena i v rychlém tempu, ale pouze s obraty vpravo. Kromě běžné chůze vpřed, musí tým prokázat i schopnost psa následovat psovoda při pár krocích vzad, tedy při krátkém couvání.
 
V kategorii OB2 pak více měníme tempo chůze. Cvik se provádí jak v normálním tempu, tak i v rychlém a pomalém a to včetně obratů a zastavení. Pár kroků vpřed a vzad zůstává, stejně jako o kategorii níže, ale navíc je zde ještě delší úsek pro chůzi vzad, jedná se o vzdálenost cca 5 až 8 metrů.
 
V nejvyšší kategorii již musí tým obstát ve všech možných variacích chůze. Tedy různá tempa, obraty, chůze vzad na vzdálenost 5 až 10 metrů, která může obsahovat i obrat. Novinkou zde jsou obraty na místě a úkroky do stran.

Odložení za chůze

Tento cvik se v kategoriích OB-Z a OB1 objevuje 2x a pokaždé s jinou polohou (nebo jinými polohami na výběr). V základní kategorii máme jasně daný cvik odložení do sedu za chůze a u druhého cviku si psovod může vybrat, zda bude odkládat do lehu nebo stoje. O kategorii výš je to zase tak, že odložení do stoje dělají všichni a v druhém cviku si mohou vybrat, zda chtějí odložení do lehu či sedu. V obou kategoriích a u všech zmíněných cviků je provedení velmi podobné. Psovod vyrazí se psem vpřed, na půli cesty zavelí správný povel k odložení a pokračuje na konec úseku, kde se otáčí směrem ke psu. Poté vyráží zpět ke psu. Začátečníci se přiřazují rovnou ke psu a pokračují s ním dále na konec úseku, v “jedničkách” pak psovod mine psa a pokračuje ještě pár kroků za něj a až na další pokyn stewarda se přiřadí ke psu a velí jej do základní pozice. Touto pozicí pak cvik končí a už dále nepokračují.
 
Ve vyšších kategoriích už je odložení za chůze pouze jednou, druhý cvik je nahrazen za pachové rozlišování. Odložení za chůze v OB2 se provádí na delším úseku, kdy na prvních 10 m proběhne první odložení, poté se psovod ke psu vrátí, společně jdou na konec prvního úseku, následuje obrat vlevo nebo vpravo a před nimi je úsek dalších 10 m, kde proběhne druhé odložení za chůze. První a druhé odložení je vždy do dvou různých poloh, polohy i jejich pořadí jsou předem určené rozhodčím.
 
OB3 kategorie prověřuje již všechny polohy, do kterých je možno psa odložit. Rozhodčí předem určí, jaká trasa se půjde a v jakém pořadí se budou provádět polohy, aby to bylo pro všechny účastníky stejné.

Pachové rozlišování - dřívka

Vždy máme 1 dřívko, které je napachované psovodem. Toto dřívko pokládá steward na plac kleštěmi, aby neovlivnil pach psovoda. V kategorii OB2 je k tomuto dřívku pokládáno dalších 5 stejných dřívek ve vzdálenosti cca 25 cm od sebe. Jsou poskládané do kruhu nebo do řady. V kategorii OB3 pak je kromě napachovaného dřívka položeno dalších 5 až 7 dřívek, v tomto případě je možné poskládat libovolný obrazec, ale musí být pro každého účastníka stejný.

Přivolání

Přivolání, jak jsme si již řekli v minulém článku, může být buď přímo s přiřazením k levé noze, nebo nejprve s předsednutím před psovodem a následným přiřazením. Toto platí pro všechny úrovně.
 
Rozdíl mezi úrovněmi je ve vzdálenosti, na kterou psa přivoláváme. Od kategorie OB2 je přidáno ještě zastavení psa, resp. zastavení a zalehnutí pro kategorii OB3. Tedy výsledný cvik pro kategorii OB3 vypadá tak, že psovod psa odloží vleže, odchází na vzdálenost 30 - 35 metrů a dává pokyn k přivolání. V běhu psa zastaví a poté přichází znovu pokyn k přivolání. Následně přichází pokyn k zalehnutí a po něm už poslední povel k přivolání.

Vyslání do čtverce

Čtverec máme ve všech kategoriích stejně velký, ale opět zde máme rozdíly ve vzdálenosti a v provedení. Zatímco v kategorii OB-Z máme pouhé vyslání do čtverce, kde pes zalehne a tím cvik končí, v dalších úrovních je to pouze začátek cviku, který dále pokračuje.
 
V kategorii OB1 dochází psovod k ležícímu psovi a velí jej do základní pozice. O úroveň výš sice psovod vyráží směrem ke psu, resp. směrem k pravému kuželu, který označuje roh čtverce. Ke psovi nedojde, na úrovni kuželu se obrací vlevo a pokračuje podél čtverce k levému kuželu, na jehož úrovni se opět obrací vlevo a pokračuje směrem k výchozímu bodu. Zhruba po 10 metrech velí psovi přiřazení k noze a společně dojdou na výchozí bod.
 
U OB3 je navíc ještě přidaný kruh o poloměru 2 m. Kruh je taková zastávka mezi psovodem a čtvercem. Nejprve je pes vyslaný do kruhu vzdáleného 10 m od psovoda. Tam je pes zastaven a následně s pokynem a posunkem vyslán do čtverce, kde zalehává. Následně psovod opět vyráží směrem ke čtverci, dostatečně před ním se otáčí o 90° a po dalších přibližně 10 metrech se opět otáčí, tentokrát směrem na výchozí bod. Pak už je konec cviku stejný, jako v kategorii OB2, psovod si psa přivolává, ten se bez zastavení přiřazuje k jeho levé noze a společně dojdou na výchozí bod.

Aport

Na úrovni OB-Z se potkáme spíš se základy aportu. Pes žádnou činku nepřináší, pouze ji chvíli drží a opět odevzdává psovodovi. V kategorii OB1 už psovod činku odhazuje na vzdálenost minimálně 10 m a psa vysílá pro přinesení aportu. Stejně jako u přivolání má pes možnost přiřadit se s aportem rovnou k levé noze nebo nejprve předsednout před psovoda, aport odevzdat a až vzápětí se přiřadit.
 
Pro pokročilé týmy už je cvik pozměněný na směrový aport. Na placu je tedy položeno více činek a pes je směřován na činku položenou vlevo nebo vpravo. U OB2 je provedení takové, že psovod odvede psa na střed kruhu a nechá jej tam odloženého ve stoje zády k položeným činkám. Pak jej vysílá se stranovým povelem pro konkrétní aport.
 
V té nejvyšší kategorii jsou v linii činky tři, vzdálené od sebe po 5 metrech. Pes je před vysláním opět odložen ve stoje v kruhu. Tentokrát jej ale psovod do kruhu neodvání, nýbrž vysílá ze vzdálenosti 10 m. Poté, co se pes v kruhu zastaví, dostává povel pro aport a směrový povel, aby věděl, kterou z činek má přinést. Jestli to bude levá nebo pravá si psovod losuje před zahájením cviku. Prostřední činku nikdy pes nepřináší, vždy je možné vylosovat pouze levou či pravou.

Ovladatelnost na dálku

V nižších zkouškách pes střídá pouze pozice sedni a lehni a zatímco v kategorii OB-Z může stát psovod těsně před psem, v kategorii OB1 je již cvik prováděn na vzdálenost 5 metrů. Od kategorie OB2 se setkáváme i s pozicí stůj a opět se vzdálenost navyšuje, pro tuto kategorii na 10 metrů a pro nejvyšší kategorii na 15 metrů. Poslední pozicí napříč všemi kategoriemi je pozice lehni.

Skok přes překážku

Základní úroveň zkoušek opět začíná jednoduchým cvikem, kdy pes přeskočí překážku směrem ke psovodovi. Hodnotí se pouze samostatný přeskok a cvik končí, jakmile pes doskočí za překážku. V kategorii OB1 pes stále skáče směrem ke psovodovi, ale po doskoku se ještě musí přiřadit do základní pozice. Až poté cvik končí.
 
Pro účastníky kategorie OB2 je skok přes překážku spojený s aportem kovové činky. Cvik vypadá tak, že psovod posadí psa před překážku, odhodí činku za překážku a psa pro ní vysílá. Ten přeskočí překážku, sebere činku, vrací se přes překážku zpět ke psovodovi a řadí se do základní pozice.
 
Pro kategorii OB3 skok přes překážku jako samostatný cvik není zařazen, je součástí následujícího cviku - vyslání okolo kuželu.

Vysílání okolo kuželu a zpět

V kategorii OB-Z obíhá pes kužel na vzdálenost 5 metrů a vrací se zpět na dosah psovoda. O kategorii výš již máme kužel vzdálený 10 metrů a po oběhnutí se pes řadí do základní pozice u levé nohy psovoda.
 
V kategorii OB2 obíhání kuželu není. V nejvyšší kategorii už se k němu opět vracíme, avšak tentokrát v trochu těžší formě. Pejsek na povel vybíhá ke kuželu vzdálenému 20 metrů od psovoda. Poté, co kužel oběhne, dostává povel k vykonání předem určené polohy (sedni, lehni nebo stůj). Mezi psem a psovodem se v tuto chvíli po levé i pravé straně nachází činka a překážka. Během odložení psa se psovod dozví, na kterou stranu má psovod psa poslat. Pes tedy dostává povel pro sebrání jedné z činek a následně s činkou přeskočí přes překážku směrem k psovodovi a předává činku. Věřím, že napsané to zní složitěji, než jaké to ve skutečnosti je.
 
Našemu maskotovi už kolegové z práce naplánovali první zkoušky obedience, takže my jdeme trénovat. Co vy? Taky někam vyrazíte?

Brzy bude dobře, nebojte! Ale napřed čtěte...

Potvrzuji, že moje domácí zvíře bylo vyšetřeno veterinářem, který na základě stanovené diagnózy doporučil užívání tohoto produktu.

Přečetl(a) jsem si a beru na vědomí, že pokud moje domácí zvíře dostává toto krmivo, doporučuje se nejméně jednou za 6 měsíců konzultovat užívání s veterinářem.

Přečetl(a) jsem si a beru na vědomí, že pokud se stav mého domácího zvířete při užívání tohoto produktu jakýmkoli způsobem zhorší, je třeba vyhledat okamžitou veterinární konzultaci.

Souhlasíte se všemi body?

Pro pokračování v nákupu si prosím přečtěte text výše a zaškrtněte ANO.

Ve vašem košíku nic není. Napravíte to?

PES KOČKA OSTATNÍ VET.DIETY

BARFujete?

Rádi vám dodáme pro vašeho chlupáče i mražené maso.

Tento sortiment však dokáže doručit jen naše doprava Rychlý Pes po Praze a blízkém okolí. Případně si zboží můžete vyzvednout osobně na naší prodejně v Říčanech. Děkujeme za pochopení.

Omlouváme se tímto té části smečky, která se u nás nenaBARFuje, ale dodávat mražené zboží není jen tak.

Dobrou chuť!
Potřebujete poradit? Blogujeme... Raději videa? Znáte Tlapka TV? Plemena / rasy psů

Odběr novinekChcete pravidelné novinky mailem?

E-mailový zpravodaj posíláme zdarma.
Pokyny pro zrušení zasílání naleznete v každém číslu zpravodaje.

FacebookSledujte nás na Facebooku InstagramJsme i na Instagramu Naše ocenění
Splňujeme Nařízení EU 2019/6
o veterinárních léčivých přípravcích

Rychlý pes ®

Rychlý pes  je naše vlastní rozvážková služba po Praze, Brně a okolíDORUČENÍ ZAKÁZKY V DEN OBJEDNÁNÍ.

226 227 586 — Potřebujete pomocnou tlapku? Jsme tu pro vás. Pondělí až čtvrtek 8:00-18:00, pátek 8:00-17:00

Tím nejlepším oceněním je váš zájem!

  • 1. místo
  • 1. místo (2x)
  • 1. místo
  • 1. místo Chovatelství (5x)
  • Celkový vítěz

Platební metody